Generální partner
Generální partner - Česká spořitelna
Logo Ostrava

Dnes je úterý, 14. 07. 2020, letní festival už skončil.

sub

Zákazy

POZOR nové: do areálu NENÍ možné vnášet DEŠTNÍKY, pouze pláštěnky. Je to z důvodu diváckého konfortu.

Je přísně zakázáno vnášet do areálu jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, dále plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, psychotropní látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery a videokamery. Bez předchozí dohody s pořadatelem je zakázáno rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály.